Tlf: 33 44 55 66

Advokaterne

Foldschack | Forchhammer | Dahlager

Vi løser opgaver for private, virksomheder og institutioner,
som tænker lidt anderledes.

Replik

Luk

Knud Foldschack

7.04.2014

Økologimærket holder ikke altid, hvad det lover.

Læs mere.

Christian Dahlager

28.03.2014

Frihedsberøvelsen af 480 fodboldtilhængere er den største siden COP15.

Læs mere.

Knud Foldschack

12.03.2014

Du kan i dag miste dit kørekort i tre år, hvis du har spor af cannabis i blodet. Også selvom du ikke er påvirket.

Læs mere.
Se alle

Knud Foldschack

7.04.2014

Økologimærket holder ikke altid, hvad det lover.

At en vare bærer økologimærket er ikke altid ensbetydende med, at der er tale om et bæredygtigt produkt.

Avokadoen, der er fløjet fra New Zealand til Næstved, er selvfølgelig ikke nogen klimagevinst. Uanset hvor mange røde kongekroner og statsgarantier man klistrer på den. Det kan økoglade handlende selvfølgelig godt regne ud, og det tærer hver dag på mærkets troværdighed.

I dagens udgave af Politiken kan du læse Knud Foldschacks kronik om emnet.

Politiken: Økologimærket holder ikke altid, hvad det lover

Christian Dahlager

28.03.2014

Frihedsberøvelsen af 480 fodboldtilhængere den 1. december 2013 er den største siden COP15.

Frihedsberøvelserne under COP15 var ulovlige og på grund af forholdene under selve frihedsberøvelsen, vurderede Landsretten, at de frihedsberøvede skulle tilkendes en ekstraordinær erstatning.

Det er vores holdning, at fodboldtilhængerne skal have akkurat samme erstatning.

Læs også:

Politiken: Erstatning til FCK-fans ender i byretten

Berlingske: Højesteretsadvokat: Fodboldanholdelser er ulovlige og kan give store erstatninger

Politiken: Masseanholdelse af fodboldtilhængere kan være i strid med COP15-dommen

Knud Foldschack

12.03.2014

Du kan i dag miste dit kørekort i tre år, hvis du har spor af cannabis i blodet. Også selvom du ikke er påvirket.

Via færdselsloven har politikerne valgt at indføre nul tolerance overfor hash. En bilist kan nu frakendes kørekortet, selvom hun har så lavt et indhold af cannabis i blodet, at det nærmest ikke er målbart.

Konsekvensen er, at det er det samme, om du kører bil med en flaske rødvin i blodet, eller om det er en måned siden, du røg en joint. Begge dele er lige ulovligt og straffes derfor lige hårdt. For det er uden betydning, om man er påvirket, når blot man har et målbart indhold af cannabis i blodet.

Det er lovfordrejning og proportionsforvrængende.

Formålet med sanktionen er nemlig at begrænse danskernes indtag af cannabis, men det er forkert at bruge færdselsloven som redskab til dette. Hertil ville det være mere korrekt at anvende narkolovgivningen. Vi vil derfor have en dommer til at se på sagen.

Læs også:

Politiken: Første sag om hashkørsel er på vej

DR: Advokat: Lov om hashbilister rammer tusindvis af uskyldige

Lorry: Hashkørsel skal prøves i retten

Christian Dahlager

12.03.2014

Politikerne bør ændre loven om tålt ophold efter ny kendelse i sag om tålt ophold.

Efter at have været på tålt ophold i Danmark i syv år, fik Elias Karkavandi ophævet sin udvisningsdom i Københavns Byret. Han bliver nu igen borger i det danske samfund; kan tage sig et arbejde; få en uddannelse og leve som andre danskere. Rettigheder han alt for længe har levet foruden.

For loven er ikke entydig på dette område.
Der er således ikke en klar øvre grænse for, hvor længe man kan befinde sig i dette tålt-ophold-limbo. Vi er derfor glade for denne principielle ophævelse af udvisningsdommen.

Læs også:

Information: Byret ophæver udvisningsdom

Politiken: Byret ophæver syv år gammel udvisningsdom

Information: Min klient har lidt i mange år

Vores arbejde

Vi arbejder bl.a. for

Det vi gør

Vi går uden tøven på tværs af juridiske discipliner og gængse faggrænser for at skabe helhedsorienterede og varige løsninger for vores klienter.

Vi arbejder først og fremmest indenfor følgende områder: Selskabsret, erhvervsret, socialøkonomi, fonde og foreninger, retssager, arbejdsret, fast ejendom, landbrugsret, menneskerettigheder og bestyrelsesarbejde.

Vi rådgiver såvel privatpersoner som erhvervsklienter med henblik på at finde løsninger, som imødekommer vores klienters ønsker og behov og som samtidig medtager et langsigtet perspektiv.

Vi er et holdningskontor. Vi lægger derfor vægt på, at vi kan stå inde for de sager, vi arbejder med, så klienten er sikret en høj grad af personligt engagement fra vores side.

Når du kommer ind til os, vil vi:

Du kan kontakte os på:

Advokaterne
Foldschack & Forchhammer
Skindergade 23
Postboks 2257
1019 København K
Tlf: 33 44 55 66

Partnere

Retfærdighed er et nøgleord i vores arbejde. Vores målsætning er at forene faglighed med holdning og personligt engagement.

Lulla Forchhammer

Advokat

Lulla Forchhammer har gennem mange år arbejdet indenfor arbejdsret, herunder forsikringssager ved sygdomsforløb, uretmæssig afskedigelse og straffesager.

Lulla Forchhammer beskæftiger sig desuden med stiftelse af bofællesskaber; rådgiver i forbindelse med etablering af landsbysamfund og varetager bestyrelsesposter i såvel selskaber som fonde og foreninger.

Christian Dahlager

Advokat (H)

Christian Dahlager beskæftiger sig navnlig med erhvervsret, retssager og bestyrelsesarbejde.

Christian er forfatter til bøgerne Civile Retssager, Behandling af Småsager
og Få Ret.

Herudover er Christian Dahlager medlem af Procesbevillingsnævnet, Advokatrådets procesretsudvalg, Højesteretsskranken og underviser desuden i procesret.

Knud Foldschack

Advokat (L)

Knud Foldschacks indsatsområder er især indenfor økologi og alternative organisationsformer, herunder udfordringerne i forbindelse med etableringen og driften af socialøkonomiske virksomheder.

Knud Foldschacks repræsentation i flere private og offentligt relaterede fonde, herunder Solhverv-, Christiania- og Promille-afgiftsfonden gør også fondsjuraen til et speciale.

Line Barfod

Advokat

Line Barfod arbejder primært indenfor socialøkonomiske virksomheder og andre alternative virksomheds-former. Hun har gennem flere år arbejdet med gældsråd-givning og været advokat for foreninger, fonde, virksomheder mv.

Line Barfod har siddet i Folketinget for Enhedslisten fra 2001-2011, bla. som retsordfører. Herudover sidder Line Barfod i en række bestyrelser, repræsentantskaber, råd mv.

Kontakt

Lulla Forchhammer

Tlf: 33 44 55 66

Sekretær:

Kontakt

Christian Dahlager

Tlf: 33 44 55 66

Sekretær:

Kontakt

Knud Foldschack

Tlf: 33 44 55 66

Sekretær:

Kontakt

Line Barfod

Tlf: 33 44 55 66

Sekretær:

Medarbejdere

Vores kontor er uformelt. Det gælder både den måde, vi har indrettet lokalerne på og vores omgangsform. Vi tror på, at et atmosfærefyldt, inspirerende rum skaber dynamik mennesker imellem.

Marc Jørgensen

Advokatfuldmægtig

Marc Jørgensen er cand.jur. fra Københavns Universitet. Marc Jørgensen har været ansat hos Foldschack & Forchhammer siden 2010.

Dorthe Kynde Nielsen

Advokatfuldmægtig

Dorthe Kynde Nielsen er cand.jur. fra Aarhus Universitet. Dorthe Kynde Nielsen har været ansat hos Foldschack & Forchhammer siden 2011.

Marianne Jensen

Advokatsekretær

Marianne Jensen er sekretær for Knud Foldschack. Marianne Jensen har været ansat hos Foldschack & Forchhammer siden 2003.

Betina Follin

Advokatsekretær

Betina Follin er sekretær for Christian Dahlager og Dorthe Kynde Nielsen. Betina Follin har været ansat hos Foldschack & Forchhammer siden 2005.

Monique Marie Filus

Advokatsekretær

Monique Marie Filus er sekretær for Lulla Forchhammer og Marc Jørgensen. Monique Marie Filus har været ansat hos Foldschack & Forchhammer siden 2013.

Kontakt

Marc Jørgensen

Tlf: 33 44 55 66

Kontakt

Dorthe Kynde Nielsen

Tlf: 33 44 55 66

Kontakt

Marianne Jensen

Tlf: 33 44 55 66

Kontakt

Betina Follin

Tlf: 33 44 55 66

Kontakt

Monique Marie Filus

Tlf: 33 44 55 66

Shuki Foighel

Stud.jur.

Steven Vildgaard Hansen

Stud.jur.

Maria Pagels

Komm. og web

Kirsten Nielsen

Bogholder og
ejendomsadministrator

Marianne Storm Larsen

Bogholder

Kontakt

Shuki Foighel

Tlf: 33 44 55 66

Kontakt

Steven Vildgaard Hansen

Tlf: 33445566

Kontakt

Maria Pagels

Tlf: 33 44 55 66

Kontakt

Kirsten Nielsen

Tlf: 33 44 55 66

Kontakt

Marianne Storm Larsen

Tlf: 33445566

Liva Polack

Receptionist

Kontakt

Liva Polack

Tlf: 33445566

Kontakt os

Advokaterne
Foldschack & Forchhammer

Skindergade 23
Postboks 2257
DK-1019 København K

Tlf: (+45) 33 44 55 66
Fax: (+45) 33 93 30 43
www.ecolaw.dk

CVR: 26 90 86 04
Danske Bank
Reg. 4183
Kontonr. 3001522175
IBAN: DK07 3000 3001 5221 75
BIC/SWIFT: DABADKKK